OM OSS

Miljö- och kvalitetskrav

Alla Janome´s fabriker har tilldelats ISO 14001 och ISO 9002 certifikat. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som respektive standard kräver, certifieras företaget av ett oberoende certifieringsorgan. ISO 14001 är en internationell accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. ISO 9002, avser kvalitetskontroll för att ge en hög standard i alla led och startar redan vid designen av varje enskild del.  Denna del för del, moment för moment kontroll, betyder för dig som Janome ägare, att du kan lita på kvaliteten hos din Janome produkt.

Eget utvecklingscenter

Janome fortsätter sitt åtagande att utveckla ett stort spektra av högkvalitets symaskiner för att tillfredsställa behovet hos dagens kunder. Utvecklingen innefattar även programvaror för stygnsättning och diverse tillbehör med inriktning att öka värdet av Janome produkterna. Med koncentration på vår styrka att producera goda produkter, möta kundens behov och sträva efter att förbättra kvaliteten och skaparglädjen hos alla sömnadsglada människor från hela världen. Nu arbetar vi mot att nå 70 miljoner producerade kvalitets symaskiner.

”Next Generation Friendly” certifikat

Den 18 juli 2008, tilldelades Janome “Kurumin Mark”-certifikatet. Certifikatet är baserat på den Japanska regeringens lag om att verka för åtgärder som stöttar tillväxten av den yngre generationen “Law to Promote Measures to Support the Development of the Next Generation”. Namnet Kurumin kombinerar inlindandet av ett spädbarn och idéen om en arbetsplats som spelar en väsentlig roll genom att ge stöd åt anställda föräldrar. Under många år har Janome aktivt engagerat sig i att skapa förutsättningar som stöttar balansen mellan familj och arbete inför framtiden. För denna insats har Janome tilldelats certifikatet “Next Generation”. Certifikatet utfärdas av “the Ministry of Health, Welfare and Labour”, och ges till företag som aktivt ger stöd åt föräldrar till den uppväxande generationen.

Producent

Janome grundades 1921 med inriktning att producera symaskiner. 1936 invigde företaget Koganei fabriken i Tokyo, som var den första samlingsband fabriken för symaskiner. 1969 etablerades Janome Taiwan och 1988 Janome Thailand.

I dag blir avancerade broderimaskiner fortfarande producerade på Koganei fabriken i Tokyo. Janome Taiwan producerar elektroniska symaskiner och overlockmaskiner samt mekaniska modeller. Janome Thailand producerar mekaniska modeller. Janome Sewing Machine Manufactoring Co., Ltd, ett företag med en total årsproduktion på över 2 miljoner symaskiner.